Kancelaria

Kancelaria WRZECIONEK&PARTNERZY doradza przy wielu inwestycjach i projektach biznesowych realizowanych na terenie Polski i poza jej granicami. Zajmuje się doradztwem z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i publicznego. Świadczy pomoc prawną firmom polskim i zagranicznym oraz instytucjom publicznym, stowarzyszeniom.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości i infrastruktura
Doradztwo i usługi związane z prawem nieruchomości i infrastrukturą jest jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii Wrzecionek & Partnerzy. Realizujemy projekty związane z szeroko pojętym…
Prawo Spółek; bieżąca działalność Spółek; przekształcenia, fuzje, przejęcia, restrukturyzacja i likwidacja
Doradztwo i usługi związane z szeroko rozumianym prawem spółek, w tym w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć, jest jedną z wiodących działalności Kancelarii Wrzecionek &…
Sukcesja przedsiębiorstw; przedsiębiorstwo w spadku; zarząd sukcesyjny
Świadczymy usługi polegające na doradztwie przy tworzeniu, organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w spadku. Doradzamy spadkobiercom i zarządcom sukcesyjnym w sprawach szczególnie skomplikowanych oferując swoim Klientom…
Prawo umów
Prowadzimy profesjonalną usługę obejmującą doradztwo przy rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego, w tym: prawa rzeczowego, prawa spadkowego i prawa umów. Prawidłowo sporządzona umowa jest koniecznym elementem…
Gospodarka odpadami, energia i ochrona środowiska
Doradzamy w sprawach związanych z gospodarką odpadami, recyklingiem i gospodarką wodno-kanalizacyjną. Uwzględniając oczekiwania Klienta i specyfikę określonej branży świadczymy także usługi w zakresie prawno-środowiskowym. Swoim…
Prawo Pracy
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasi Klienci otrzymują wsparcie przede wszystkim: – doradztwo prawne i przygotowanie:…
Ochrona (bezpieczeństwo) danych osobowych
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych stanowią nieodzowne czynności dokonywane w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zaniechanie obowiązków w tym zakresie może wiązać się z wymierzeniem sankcji zarówno…
Podatki
Kancelaria w zakresie spraw podatkowych oferuje swoim Klientom przede wszystkim: – ocenę skutków podatkowych inwestycji oraz pomoc w opracowaniu strategii i analizę dokumentacji transakcyjnej –…
Bieżąca obsługa prawa podmiotów gospodarczych
Realizujemy projekty obejmujące zagadnienia związane z strukturą organizacyjną przedsiębiorstw oraz ich bieżącym funkcjonowaniem. Doradzamy w sprawach szczególnie skomplikowanych w praktyce i nauce prawa handlowego. Swoim…
Postępowania sądowe, sądowo-administracyjne i administracyjne
Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie: – doradztwa i reprezentacji na etapie przedsądowym – reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym głównie w…