Wspólnicy
zarządzający

Dr Rafał Wrzecionek
jest partnerem zarządzającym Kancelarii

Wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Członek Rady Dyscypliny w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia dla aplikantów notarialnych Rad Izb Notarialnych w: Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie. Autor wielu publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w zagadnieniach związanych z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości, jak również w prawie administracyjnym. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie i czynności notarialnych. Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej polskim oraz zagranicznym Klientom, w szczególności w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, realizacji inwestycji budowlanych oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Marta Wrzecionek
jest partnerem zarządzającym Kancelarii

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym oraz w zagadnieniach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem pracy. Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej spółkom prawa handlowego i organizacjom pozarządowym. W trakcie praktyki zawodowej prowadziła wielokrotnie sprawy związane z procesami inwestycyjnymi (w tym budowlanymi) oraz doradzała przy inwestycjach budowlanych oraz zawieraniu wszelkiego rodzaju umów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.